בסדנה נלמד איך אפשר לטהר מים-אפורים בשיטת האגנים-הירוקים.

אגנים ירוקיםלמי זה טוב?
לבעלי בית צמוד-קרקע = בבית בנוי שלא הוכנה בו צנרת מופרדת למים-שחורים ומים-אפורים, אפשר לבדוק ביחד עם שרברב אם יש אפשרות להפרדה.
לבונים בית בעתיד או עכשיו = רצוי כבר בשלב הבנייה להפריד את הצנרת למים-שחורים ומים-אפורים.

למה זה טוב?
1. יוריד בעלויות השקיית-הגינה וצריכת מים לבית.
2. יוסיף יופי לגינה: צמחי-גדה עושים את עבודת טיהור-המים ומוסיפים עושר לצמחיית-הגינה, אפשרות לבריכת-נוי.

2מה נלמד?
א. שיטות-שונות לבניית האגנים: חפירת-בריכות, בריכות מצמיגים, בריכות ממיכלי-פלסטיק.
ב. מיקום האגנים: יחסית ליציאות מהבית, שמש וצל, מיקום מיכל-שיקוע ומיכל-האיסוף.
ג. חישוב גודל המערכת על-פי מספר הנפשות הגרות בבית ושיעור כמות המים שיעברו אליה.
ד. מה נמלא בבריכות לפני שתילת צמחי-הגדה, ובאילו כמויות.
ה. טיפול ואחזקה במערכת.

מבחר שתילים של צמחי-גדה לרכישה במקום, מחיר מבצע למשתתף בסדנה.
אפשר לראות אצלנו בחצר את מערכת האגנים הירוקים בתיאום מראש.
אגנים ירוקים לטיהור מים אפורים